1. Uw gegevens zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, maar alleen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van Traiteur Jongen d.m.v. een internetnieuwsbrief.

2. Traiteur Jongen en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie.

3. Traiteur Jongen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de upload en e-mailberichten.

4. Acties zijn geldig zolang de voorraad strekt tenzij anders vermeld. Model- en prijswijzigingen voorbehouden.

5. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief .

6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer, hierna te noemen “Deelnemer” zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

7. Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 16 jaar oud is. Bij aanmelding voor de actie kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht. Indien de deelnemer de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dan dient ten minste één van de ouders toestemming voor deelname te hebben gegeven.

8. Iedere Deelnemer aan deze actie maakt éénmaal kans op een iPad ter waarde van 479 Euro (1x). Per email-adres kan slechts éénmaal worden deelgenomen.

9. Na afloop van de actie zal op onpartijdige wijze uit alle Deelnemers de winnaar getrokken worden. Dit zal geschieden binnen een periode van 30 dagen na afloop van de actie.

10. De winnaar zal uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de actie per e-mail, per post of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

11. ''Traiteur Jongen'' kan te allen tijde bepaalde onderdelen van deze voorwaarden wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. ''Traiteur Jongen'' zal te allen tijde gerechtigd zijn de actie vroegtijdig te beeindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens enig Deelnemer.

12.Deze Voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.